Warunki ogólne współpracy

 

 • Druk zlecenia tylko po akceptacji klienta.
 • ViW Studio nie ingeruje w pliki przesłane przez klienta, nie sprawdza błędów i omyłek pisarskich i merytorycznych.
 • ViW Studio nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z formy i treści dostarczonych plików.
 • Klient przesyłając prace do druku gwarantuje posiadanie praw autorskich zamawianej pracy.
 • Sprawdzenie poprawności plików jest bezpłatne. Poprzez sprawdzenie poprawności plików należy rozumieć sprawdzenie kolorystyki, formatu, spadów.
 • Wykonanie poprawek graficznych wg indywidualnych ustaleń.
 • Swoim klientom gwarantujemy zasadę poufności oraz ochronę danych osobowych

 

Dostawa

Zamówienia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 602 111 724 , 602 795 480 lub poprzez e-mail: biuro@viwstudio.pl.

Druki dostarczamy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na koszt odbiorcy. Przy zamówieniach powyżej 1000zł netto, towar dostarczamy bezpłatnie w obrębie 50km.

Możliwy również odbiór osobisty w siedzibie naszej firmy.

 

Płatności

Do rozpoczęcia współpracy z odroczonym terminem płatności wymagane są dokumenty:

 

 • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

 

Pierwsze zamówienie zawsze jest płatne gotówką lub przelewem ( przedpłata ).
Każde kolejne może być z odroczonym terminem płatności jednakże jego wartość nie może być mniejsza niż 250 zł brutto.
Długość terminu płatności wg indywidualnych ustaleń.

 

Reklamacje

W przypadku reklamacji wykonanej pracy prosimy o kontakt elektroniczny na biuro@viwstudio.pl lub telefonicznie 602 111 724, 602, a najlepiej osobiście z reklamowaną pracą.

 

 • reklamacje powinny być rozpatrzone maksymalnie do 7 dni roboczych.
 • aby reklamacja została uznana wszystkie prace dostarczane firmą kurierską należy sprawdzić w obecności kuriera, z którym w przypadku uszkodzenia należy spisać protokół.
 • reklamacja kolorystyczna wydruku wynikająca z ustawień parametrów monitora uznajemy za bezzasadną. Wyjątkiem jest wykonanie odpłatnego wydruku próbnego.